oktober 2009

Att “bygga broar” är en sliten klyscha som trots allt dyker upp i mitt huvud titt som tätt. Utveckling kan bara ske i sammanhang där människor börjar betrakta sin egen verklighet med andra ögon, från nya perspektiv. Och det i särklass bästa sättet att få nya perspektiv på sin egen verklighet är att bjuda in människor från andra verkligheter och låta dem betrakta det som för mig är självklarheter. Och när jag sen på allvar och med nyfikenhet vågar lyssna på de reflektioner, frågor och synpunkter dessa människor ger mig, har jag en chans att se med nya ögon.
Dessa möten mellan olika verkligheter blir alltså förutsättningen för utveckling.
Och det är här “brobyggandet” kommer in! Ett gammalt talesätt påpekar att du aldrig kan förändra någon annan än dig själv. Alltså kan vi inte ha som mål för Pedagogiskt centrum att förändra andra. Däremot kan vi ha som mål att skapa förutsättningar för förändring/utveckling hos andra! GENOM ATT VARA BROBYGGARE. Genom att skapa mötesplatser, stora som små, där olika verkligheter inom ramen för vår stora verklighet som är förskola och skola får chans att mötas.
Det kräver envishet, mod och ett starkt driv mot ett mål. Alla är nämligen inte spontant intresserade av att se sin egen verklighet ur ett nytt perspektiv, vilket är fullt förståeligt! Det kan ju nämligen resultera i att det jag tagit för självklart, mina “sanningar*”, i ett lite annat ljus kanske inte alls ter sig lika sanna….
Så ett av våra ledord för Pedagogiskt Centrum måste vara “envist och modigt brobyggande”.