juni 2010

Sitter på sista dagens utbildning i Växthusakademin, och funderar intensivt på hur LEAN-filosofin och arbetssättet ska kunna ta kropp i skolans värld. Ett av de bärande begreppen i Växthuset är ”Rätt från mig” och
idag pratar vi mycket om hur man skapar ett klimat på en arbetsplats eller i en organisation där det är inte bara OK utan BRA att en medarbetare reagerar och påtalar när något är fel (”ständiga förbättringar”). Jag tänker att i skolan måste detta synsätt fullt ut sitta i ryggmärgen på den enskilde ledaren och läraren, för att LEAN ska bli
framgångsrikt. Det måste vara BRA att jag som lärare går till mina kollegor och min chef och säger ”-Det här går inte, jag kan inte , jag vet inte hur jag ska göra”. Det kan handla om relationer med en enskild elev eller en klass, det kan handla om att skapa en fungerande lärandemiljö eller om kommunikation med föräldrar.

Jag tror att det alldeles för ofta istället är så att vi stänger dörren om oss, ”står ut”, eller lägger felet hos någon annan (”Om jag bara fick en annan klass skulle allt vara lättare”).

Kanske handlar det om prestige, kanske om rädsla, kanske om gammal vana. Men för att vända ”rätt från mig” till en positiv och konstruktiv motor behöver vi hitta former för hur den enskilde läraren tillsammans med sina kollegor kan kliva ur sin egen praxis och teoretisera. Teoretiserandet kan förstås ses som en ”sköld” för att inte behöva se sina egna tillkortakommanden, men jag vill hävda att det handlar om att våga se på riktigt och hitta förändringspotentialen och lösningsspåren utan att ännu en lärare får ont i magen .

Och därmed börjar jobbet!

Vi måste riva en massa väggar i skolorna! Ämnesväggar, yrkeskategoriväggar, stadieväggar, bedömningsväggar…. Det som sitter i väggarna måste nämligen städas bort om vi ska ha plats för Växthuset. Är vi redo för den övningen? Jag vet inte, men jag vet med säkerhet att vi inte kan avstå från att kasta oss in i den!