Jag skriver till dig för att jag blir oerhört provocerad ibland. De här senaste dagarna har jag faktiskt blivit oerhört, oerhört provocerad och eftersom det är du, käre Jan, som stått för provokationen, så tänker jag att det ärligaste faktiskt är att skriva direkt till dig.

Ibland tänker jag att du liksom samlar på hög. Sparar och sparar, och sen är det lite som ketchupeffekten; det kommer en hel massa sörja på en gång!
Igår satte du ner foten och pekade med hela handen när det gäller alla sopiga handledare som lärarstudenter i landet möter på sin verksamhetsförlagda utbildning. Din lösning, som visserligen ska utredas, men som du hoppas ska vara igång redan 2013, och därmed redan verkar ha utrett alleles själv på din kammare, är att knyta “en eller flera” övningsskolor till varje lärosäte som utbildar lärarstudenter. För att på denna övningsskola samla 10 till 30 VFU:are och en hoper riktigt duktiga lärare som kan handleda studenterna så att det blir kvalitet också i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.
Jag undrar, Jan, har du tillgång till en miniräknare? Kanske i mobilen?
Nåväl, för säkerhet skull kan jag räkna åt dig:

I Storstockholm finns två stora lärosäten med lärarutbildning (Stockholms universitet och Södertörns högskola). De har tillsammans ca 7500 lärarstudenter. Lägg därtill ett tusental från fackhögskolorna och kanske nästan lika många från Mälardalens högskola, Uppsala universitet och andra högskolor som har distansundervisning. Då närmar vi oss 10 000 lärarstudenter. Bestämningen “en eller flera övningsskolor” är lite svår att definiera, åtminstone “eller flera”, men när man skriver det som du gör så tänker nog de allra flesta “några stycken”, kanske fem eller tio. Hur många tänkte du när du skrev “eller flera”, Jan?
För om jag delar 10 000 lärarstudenter, 30 i varje hög, så blir det definitivt inte en, utan snarare nästan provocerande många “flera”, närmare bestämt 333 högar. Alltså skulle det i Storstockholm behövas 333 övningsskolor! Det är typ väldigt mycket “eller flera”.
Och just det! I Sollentuna kanske du inte kan hitta några övningsskolor, för där har de ju kastat ut böckerna och pennorna och pappren och om lärarna inte lär ut välskrivning för hand så kan dom ju rimligen inte vara bra lärare! Så då får övriga kommuner nog hosta upp några ytterligare övningsskolor.
Hur ska du förresten välja ut övningsskolorna, Jan? Hur vet man på vilka 333 förskolor och skolor i Storstockholm som dom bästa lärarna (handledarna) finns? Kanske tänker du att det är enkelt att se var de bästa lärarna finns; man bara kollar på skolornas resultat. Högt meritvärde lika med bra lärare. Är det så du tänker, Jan? I så fall kan jag bara gratulera dig till att din värld är så enkel. Min är det nämligen inte. Och de nya lärarnas kommer definitivt inte att vara det. Jag tycker också att du ska fundera på hur man räknar ut vad som blir kvalitativ handledning när det går kanske 20 lärarstudenter i religion på varje handledare, om man bara har 333 övningsskolor att tillgå. Försök föreställa dig bilden, Jan, av ett klassrum där 20 blivande religionslärare kivas om vem som ska få öva just den här lektionen. “Eleven i centrum”? Skulle inte tro det.

Och när jag nu ändå är igång så vill jag berätta för dig Jan att i Södertälje där jag jobbar har vi läsplattor redan i förskolan! Kan du tänka dig! Vi skaffade några stycken som vi satte i händerna på en professionell och kompetent yrkesgrupp som kallas förskollärare, och så bad vi dem att prova tillsammans med barnen i förskolan om de tyckte att läsplattor skulle kunna vara ett bra verktyg för lek och lärande, precis som klossar och skog och vatten och målarfärg är, och det tyckte dom! Vi hämtade dessutom kunskap och beprövad erfarenhet från andra som också jobbar i skolans värld. Endel kallas forskare, andra lärare, några entreprenörer. Och sen gjorde vi professionella val, baserade på det som vi läst, hört, sett och prövat.

Ibland kan jag tycka att du också borde göra lite mer professionella val, Jan. Eftersom du sitter på så oerhört provocerande mycket makt är det ganska viktigt att du faktiskt vet vad du pratar om när du pratar.

Med vänlig hälsning;

Ingela Netz
Chef Pedagogiskt centrum Södertälje