Var på ett evenemang i går som så på pricken illustrerade ett fascinerande fenomen att jag bara måste berätta om det!

På ett högskolecampus samlas en massa olika aktörer för att diskutera och fundera kring varför så få elever i skolan intresserar sig för teknik och naturvetenskapliga ämnen, och, som en följd av detta, inte heller söker sig till högre utbildningar inom området. Eller enklare uttryckt: varför i hela friden vill så få bli ingenjörer? Eller ännu enklare uttryckt: var f-n ska vi (industriföretagen) få tag på arbetskraft? Aktörerna just den här eftermiddagen representerade forskning och högre utbildning, industriföretagen, privata aktörer inom science center-pedagogik samt kommunens skolförvaltning.

En intressant förläsning som pekade på teknikens ständiga närvaro i allas liv, och det tämligen globala (åtminstone i västvärlden) problemet med unga människors ointresse för teknikutbildning på högre nivå följdes av en paneldebatt ledd av halvkänd TV-journalist. Och det är nu det blir intressant!

Här har vi alltså precis hört att detta att för få unga människor väljer att bli ingenjörer är ett problem i hela västvärlden, med andra ord ett samhällsproblem, och alla deltagarna i panelen (utom utbildningschefen) får chans att yttra sig om detta och ytterligare förstärka bilden av att ja, precis så här är det. Men när vi kommer till utbildningschefen, då spänner Herr journalist-moderator ögonen i honom och utkräver ett svar på frågan: -Vad ska skolan göra åt det?

Alltså. I alla sammanhang påpekas det hur viktigt det är att tydliggöra ansvar och roller, men man kan banne mig ta vilket problem i världen som helst och, utan att någon höjer ögonbrynen, ställa frågan Vad ska skolan göra åt det?

Segregationen i samhället. – Vad ska skolan göra åt det?
Ökande inkomstklyftor. -Vad ska skolan göra åt det?
Bristande engagemang för miljöfrågorna. -Vad ska skolan göra åt det?
Fetmaepedemi. -Vad ska skolan göra åt det?
Vi når inte nollvisionen i trafiken. -Vad ska skolan göra åt det?
F-n och hans mormor! -Vad ska skolan göra åt det?

Och man anser sig dessutom ha rätt till ett svar!
Vi har en stark historisk tradition av, och tro på, att om man implementerar något i skolan så får en hel generation sig detta till livs, och därmed åstadkommer vi någon form av evolution av mänskligheten i det här landet. Införandet av demokratiuppdraget är ett exempel, och jag tror inte att någon av oss tycker att det är fel att skolan en gång fick ett sådant uppdrag. Men världen förändras, och går framför allt snabbare. Skolan har för länge sen upphört att vara den enda förmedlaren av “sanningen”. Inte hjälper det att teknikundervisningen i grundskolan är skitroligt om föräldrarna hemma vid köksbordet över huvud taget inte ser högre utbildning som en väg till ett gott liv för sina barn.

Så när jag (som vanligt) inte kan hålla tyst och ställer frågan till de övriga aktörerna i panelen på gårdagens debatt, – vad ska ni göra åt det?
blir det väldigt tyst.