Hej Mikael D och Ibrahim B

Idag skriver jag brev till er. Jag undrar nämligen; varför vill ni köpa plåster för 110
miljoner kronor till svenska skolbarn?

Det kanske är
taskigt att låtsas som att jag inte läste raderna om att (S) vill göra ett antal
investeringar och satsningar på skolan i sitt ” ambitiösa
nationella utbildningspolitiska mål för grundskolan” (DN 30/9), men ni får
faktiskt skylla er själva när ni väljer just läxhjälp som den stora fina
lösningen på problemet att fler elever än någonsin lämnar grundskolan utan
tillräckliga (skol)kunskaper för ett framtida bra liv.

Plåster för 110 miljoner. Det blir väldigt många
plåster… Om jag ska gå ”all in” i min allegori om läxhjälp
som plåster så kanske man kan tänka så här: För varje gång en elev behöver ta hem skolarbete för
att ”göra klart/lära sig att ta ansvar/komma ifatt/förstå bättre” (läs: läxa) uppstår en liten sårskada på den eleven. Är det då OK att vi fortsätter att ”göra skola” så
som vi alltid gjort skola, och ungarna fortsätter att blöda, men vi köper en
hel massa plåster och klistrar på dem? Och det är inte så att ni, Mikael och
Ibrahim, funderar på varför barnen behöver plåster över huvud taget, utan glatt
kastar ni er in i resonemanget att ”om bara alla barn får plåster så blir det
bra”.

Alla barn ska få plåster, inte bara de vars
föräldrar har råd att köpa Bamseplåster eller HelloKitty-plåster, utan alla
barn. Fint. Omtänksamt. Men helt feltänkt!!

Så länge vi envisas med att likställa läxor med
lärande så är jag alldeles övertygad om att vår svenska skola kommer att fortsätta
tappa i kvalitet gentemot övriga världen. Är läxor grundlagsskyddade? Heliga? Oantastliga? Vad skulle hända om vi tog bort läxorna? Enligt Hatties samlade forskning (som jag
förutsätter att ni läst men blir orolig att ni kanske inte förstått) är ju inte
läxor på långa vägar den mest effektiva metoden att nå goda reslutat i
lärandet. För vem är läxorna? För mammorna och papporna med svensk skolgång i
ryggsäcken, för att de ska ”känna igen sig”? För eleverna så att de lär sig att
”ta ansvar”?

Vad skulle hända om vi använde plåsterpengarna till
att istället organisera skolan så att alla barn, oavsett bakgrund och
förutsättningar, får den tid och det professionella lärarstöd i
skolan som just det barnet behöver för att nå sin fulla potential? Vad
skulle hända om vi var överens om att läxor aldrig någonsin kan stödja skolans
uppdrag att vara kompenserande utan snarare konserverar och förstärker de
segregationseffekter vi ser idag i svensk skola?

Vi skulle till en början antagligen slippa höra (S)
prata om att köpa plåster för 110 miljoner svenska skattekronor. Vi skulle antagligen också behöva diskutera skola
som något helt annat än 40-minuterspass måndag till fredag 8-14 (och därefter
läxor att göra hemma), vi skulle antagligen behöva tänka digitalitet och
multimodalitet. Vi skulle antagligen behöva tänka lärstilar, EU:s
nyckelkompetenser, självvärdering, formativ bedömning som undervisning… Det, käre Mikael och Ibrahim, hade varit väldigt intressant
att se er diskutera på bästa mediaplats en höstsöndag!

Dessutom finns det en intressant paradox i själva
tanken med läxhjälp. Undervisning ska ske under ledning av kompetenta
välutbildade lärare, det tror jag att vi är överens om, men med allmän läxhjälp
för alla målar ni upp ett scenario där vilka som helst (snälla tanter i Röda
korset, högskolestudenter, kyrkan, Rut-bolag), i all välmening men utan
legitimation och behörighet, ska vara de som guidar barnen i deras lärande, som
hjälper dem att lösa uppgifter och få syn på sitt eget lärande. Nu blev det inte
riktigt bra, va? Och de föreningar och stiftelser som är ”helt
inriktade på läxhjälp” och som nu vädrar morgonluft (och vinst..?) kanske blir
de nyutexaminerade lärarnas arbetsplats, istället för skolan. Vad har vi skapat
då? En skola som ska kompensera för skolan?

Nej, jag tror faktiskt att ni får bakläxa på det
här, herrar Damberg och Baylan. Läs Hatties ”Synligt
lärande” och gör om, gör nytt.